Strona główna >> Oferta >> Internet >> Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie (e-learning)

Zdalnym nauczaniem nazywamy nowoczesną technikę nauczania wykorzystująca do przekazywania wiedzy wszelkie dostępne media elektroniczne, np. Internet, przekazy satelitarne, telewizję interaktywną, filmy czy wizualizacje.

Korzyści dla organizacji wynikające ze stosowania technik zdalnego nauczania:

  • wydajniejszy system szkoleniowy - możliwe jest wydajne szkolenie dużych grup kursantów w krótkim czasie i bez poważnego zakłócania działalności operacyjnej organizacji, osoby szkolone mogą mieć dostęp do platformy szkoleniowej przez całą dobę, pracownicy mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca,
  • jakość przekazu - materiał przekazywany uczniom jest zawsze tej samej jakości, niezależnie od kondycji psychofizycznej lektora czy poziomu grupy, każdy uczestnik otrzymuje dokładnie ten sam zestaw informacji,
  • nadzorowanie efektów nauczania - informacja dotycząca postępów w nauce jest w każdej chwili dostępna dla nauczyciela i kierownictwa firmy,
  • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych - dużo łatwiejsze zarządzanie wynikami testów umożliwiające szybsze i trafniejsze ustalanie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych,
  • redukcja kosztów - stosowanie sytemu pozwala eliminować koszty związane z organizacją szkoleń (np. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia) lub wyraźnie je ograniczać (np. honoraria instruktorów),
  • mniejsze straty w wydajności pracy - system pozwala na szkolenie się pracownika w miejscu pracy, osoba szkolona nadal może wykonywać większość swoich obowiązków,
  • wydajniejsza praca zespołu szkoleniowego - system szkoleniowy automatycznie generuje raporty dotyczące wyników w nauce, pracownicy działu szkoleń mają mniej pracy administracyjnej i mogą się koncentrować na rozwoju strategii szkoleniowej firmy.

 

Razem z nami możesz:

  • stworzyć nowoczesną platformę edukacyjną dopasowaną do możliwości i oczekiwań Twoich studentów,
  • zbudować system nauczania zdalnego wiernie oddający atmosferę klasycznego wykładu dzięki zastosowanie dwustronnego przekazu audio/wideo w czasie rzeczywistym,
  • przygotować materiały szkoleniowe, które pozwalają przystępnie i skutecznie przekazywać wiedzę.
 
logo
ul. Piotrkowska 29
90-410 Łódź

tel.: 42 678 28 89  
tel.: 602 13 22 49
wiecej >>